BIJELO POLJE

 
Nov

19

2013

BIJELO POLJE

2013-11-19 14:05:46 & Postavljen od strane : Mr Milan Radnic

Bijelo Polje nalazi se na nadmorskoj visini većoj od 500 metara.Ispresijecana je brojnim riječnim dolinama rijeka Lješnice, Goduske rijeke, Ivanjske rijeke, bjelopoljske Bistrice sa lijeve i Brzave, Ljuboviđe i Lješnice sa desne strane Lima, koje mu daju posebnu reljefnu fizionomiju. Ina;e je pogranični grad, pa sa time I trgovački centar sjevera Crne Gore.

Top